Media Library

Stories

UNGQONGQOSHE wezokuThuthukiswa koMphakathi, uNkz Lindiwe Zulu, obevakashele iSilokotho Primary Cooperative njengengxenye yesabelomali sakhe sika- 2022 ngoLwesihlanu ngoLwesihlanu olwedlule uhlabeke umxhwele ngendlela lo mfelandawonye osebenza ngawo ekudaleni amathuba omsebenzi.

Posted in Stories on 25 August 2022

Lo mfelandawonye, ozinze ePinetown entshonalanga yeTheku, ungumfelandawonye wabamnyama okhiqiza izinto zokuzivikela, kanye nemikhiqizo yendwangu yobuchwepheshe. ISilokotho sasungulwa eMlazi ngo-2011 ngamalungu ama-co-operatives amahlanu (abesifazane abathathu nabesilisa ababili), abamukela inselelo yokuntuleka kwemisebenzi elokishini kanjalo nodaba lwezingane eziyizintandane ngenxa yokusabalala kwegciwane lengculazi.